Welkom

Welkom op het online cursus centrum van ANIVADO

  beschikbare cursussen overslaan

  Beschikbare cursussen

  Deze (interne) cursus is ter ondersteuning van het (interne) onderwijs m.b.t. de voeding van paarden voor Master Studenten Paard van de Faculteit der Diergeneeskunde, Utrecht. 

  Deze cursus bevatte voorbereidingen voor de voormalige cursus Module II: Voeding van het (gezonde) sportpaard voor cursisten van het Cursuscentrum Dierverzorging Barneveld.

  Deze verkorte (verplichte) cursus is beschikbaar voor geselecteerde cursisten die Paardenvoeding 2: Voeding van het (gezonde) Sportpaard van het Cursuscentrum Dierverzorging willen volgen maar door hun voorkennis (HBO/WO) deels vrijstelling hebben ontvangen voor de Online Basiscursus Paardenvoeding. Vrijstelling kan alleen plaatsvinden na goedkeuring. Dit kan alleen voor degenen die actief met de actuele CVB Voedingstabel Paarden en Pony's hebben gewerkt maar nog niet bekend zijn met het rantsoenprogramma. Ook na deze verkorte cursus ontvangt u een "Bewijs van Deelname" die als toegang dient voor Paardenvoeding 2: Voeding van het (gezonde) Sportpaard.  Verzoeken tot vrijstelling dient u te richten aan het Cursuscentrum Barneveld met daarin een toelichting op uw verzoek waarin uw ervaring, opleidingsniveau en gevolgde cursussen m.b.t. diervoeding vermeld dienen te worden. 

  In deze cursus leert u de basisprincipes van de paardenvoeding op basis van principes van de fysiologie van het maagdarmkanaal en het natuurlijk opnamegedrag van het paard. Daarnaast leert u werken met het voedernormen boekje voor Paarden. Tevens leert u hoe u zelf een eenvoudige rantsoenberekening en rantsoenevaluatie kunt doen. Een uitgebreide beschrijving van de inhoud van deze cursus vindt u hier. Deze basiscursus dient u te volgen wanneer u wilt instromen in de cursussen Paardenvoeding (2,3..) van het Cursuscentrum Dierverzorging in Barneveld. Wij willen u erop wijzen dat deze cursus wordt gegeven op MBO-4 niveau zoals hier wordt aangegeven. 

  Deze cursus bevat voorbereidende informatie & instructies voor de KNHS workshop  (Interne opleiding) voeding van het sportpaard van 29 maart 2016 j.l. Deze cursus is alleen toegankelijk voor cursisten die een opleidingstraject volgen binnen de KNHS.